אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.

בשבת הכרזנו על ראש חודש אדר . וחודש אדר  זה פורים שמזכיר לנו את הגזרה הנוראה על ישראל על ידי המן  האגגי הרשע  הלוא הוא מזרע עמלק עליו נשבע הקב"ה שלא ישקוט עד אשר ימחה את זכרו . אך מסתבר שעם ישראל למוד היסטוריה של מטורפים נוראים  שרואים את תכלית קיומם כמי שאמונים על  השמדת  את עם ישראל  ואם תבדוק תגלה שאין ולוא קשר מינימאלי בינו לבין ישראל . רק נזכיר שהצום שביקשה  אסתר שיצומו  בזמנו וכולם צמו שלושה ימים לבטל את הגזרה היה בליל סדר אז לא חגגו את הסדר בגלל הצום . והנה המן התורן הוא אהמדיניג'אד ששמו מתחרז עם המן. המעניין הוא שאז הייתה  הגזרה שהשתרעה על 127 מדינות .והיום אולי הגזרה לא כל כך שונה רק הכלים השתנו . בזמנו אחשוושרוש שלט על כל העולם היום אין צורך בשליטה.  הינה המטורף התורן  מאיים לשלוח טיל לכל יעד כשכל טיל בעל יכולת הרסנית מדהימה כשנגסאקי והירושימה הם יומן ליכולות של היום . וזאת על ידי לחיצה על מספר כפתורים לזה קוראים גרעין .בדרך כלל לכל דבר יש קונוטציה שמאפיינת . אך הגרעין כשמו מהווה משהו בסיסי שממנו מתהווים אין סוף תוצאות . כך זה בחומר הרסני זה .

בדרך בריאת העולם נאמר " זה כנגד זה ברא אלוקים " כלומר ברא יכולת דו- משמעותית כשבכל דבר החיובי וההופכי . לדוגמא אדם יכול להיות שופך דמים בטבעו : אם לא יקדש את עצמו יהיה חלילה רוצח . וההופכי יהיה מוהל .לא חלילה שמי שמוהל הוא פוטנציאל לרוצח אלא אדם בוחר במה לקדש את עצמו .

גרעין במהותו פרה-ורווה ומאידך רואים שהוא הרסני .המעיין בכתובים יראה שהגמרא כבר כתבה לנו כיצד התנהלו העניינים בעתיד : סוף מסכת סוטה כתוב  כל המהלך שיהיה בין ארה"ב והעולם לפרס/אירן.

עם ישראל הוא העם העתיק והיחידי ששורד וישרוד לכל אורך ההיסטוריה  והוא היחידי בעל ניסיון של גזרות ומלחמות שמתוכם צמח מעל למה שהיה לפני כן . אין ספק שזהו עם יחודי ועל טבעי אך לא מכוח עצמו אלא מכוח בוראו . מי שברא אותו "

לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים: כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ויפדך מבית עבדים, מיד פרעוה מלך מצרים: וידעת כי ה' אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור." דברים ז'  הבחירה בישראל לא מכוח היותו חזק שהרי ההישרדות לאורך כל ההיסטוריה כעם מפוזר לא הייתה מפאת כוחו אלא מכוח אהבת הבורא .ולאן יובילו העניינים.ומה יהיה וכיצד עלינו לנהוג. עם ישראל פורסם בין העמים בכוח תפילתו . אין לנו לאן לפנות שהרי כולם יודעים מה טענה ישראל וכיצד הגיבו כולם . איראן במצב של "אל- חזור " ועל מי יש לנו להישען ? על אבינו שבשמים  ההמשך במסכת סוטה. שהרי רק נס יוכל לפתור את הבעיה של אותו גרעין שלו קונוטציה של דבר קטן . אך כוחו ההרסני הוא בל ישוער אם רעידת האדמה האחרונה ביפאן שינתה את זוויות כדור הארץ . פצצות אטום כנראה יגרמו לכדור לעצור ולעשות חושבים ………..

אהבת? שתף עכשיו עם חברים!

קבע/י עכשיו שיחת ייעוץ!

050-4228818​